ΦΕΚ 498/Β/26.02.2016 – Εξαίρεση προϊόντων από το Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθ. 1191 498/Β/26.02.2016 Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους