ΦΕΚ 5006/Β/13.11.2020 – Εξαίρεση συνταγών για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από κάθε είδους rebate

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108 5006/Β/13.11.2020 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής