ΦΕΚ 546/Β/20.02.2018 – Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων, κριτηρίων επιλογής μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 648 546/Β/20.02.2018 Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης