ΦΕΚ 54/Α/11.03.2020 – Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4675 54/Α/11.03.2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις