ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020 – Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 55/Α/11.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του