ΦΕΚ 5854/Β/31.12.2020 – Τιμές αναφοράς ως ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους ΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α) 81897 5854/Β/31.12.2020 Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ