ΦΕΚ 58/Β/16.01.2015 – Καθορισμός μείωσης τιμών Φαρμακείων σε Στρατιωτικά Φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 58/Β/16.01.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967 Σ.415/31−7−2012 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012)