ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018 – Εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 5/Α/17.01.2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 247-256. Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων

Άρθρο 265. Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)