ΦΕΚ 624/B/16.08.1993 – Τροποποίηση & συμπλήρωση της Y.A. A6A/1826/28.2.89

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 7465/δις/1993 624/B/16.08.1993  Τροποποίηση & συμπλήρωση της Y.A. A6A/1826/28.2.89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων