ΦΕΚ 68/Α/20.03.2020 – Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 68/Α/20.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης