ΦΕΚ 692/Β/26.03.2013 – Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.29311 692/Β/26.03.2013 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει