70/Α/10.04.2001 – Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο:  Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 70/Α/10.04.2001

“Όροι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)”

id: 143Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο