ΦΕΚ 779/B/29.04.2009 – Κανόνες καλής παραγωγής για τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απ. ΔΣ ΕΟΦ αριθ. 23022/2009 779/B/29.04.2009  Κανόνες καλής παραγωγής για τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες