ΦΕΚ 782/B/27.02.2021 – Έκδοση καταλόγου ICD-10

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. οικ. 10748 782/B/27.02.2021 Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)