ΦΕΚ 784/B/06.10.1993 – Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Y.A.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Y6/10841/1993 784/B/06.10.1993  Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Y.A. σχετικά με την ταινία γνησιότητας