ΦΕΚ 798/B/31.12.1985 – Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Y.A.A6/10395/1985 798/B/31.12.1985  Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571 για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων