ΦΕΚ 79/Β/19.01.2015 – Συνταγογράφηση φαρμάκων από νοσηλευτές

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με αριθ. Οικ. Αποφ. Γ4α/Γ.Π.3567 79/B/19.01.2015 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών