ΦΕΚ 840/B/12.05.2011 – Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Y.A.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241
/2011
840/B/12.05.2011  Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)