ΦΕΚ 84/A/13.04.2020 – Νέα ΠΝΠ για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 84/Α/13.04.2020 Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις