ΦΕΚ 86/Υ.Ο.Δ.Δ./02.03.2015 – Διορισμός Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 14395 86/Υ.Ο.Δ.Δ./02.03.2015 Διορισμός του Ιωάννη Θεωνά του Γρηγορίου σε θέση Υποδιοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ETAM)