ΦΕΚ 886/B/20.12.1984 – Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YAΑ6/10983/1984 886/B/20.12.1984  Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου