ΦΕΚ 915/B/16.09.1980 – Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της A6/829/78

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA A6/8690/1980 915/B/16.09.1980  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της A6/829/78 κοινής αποφάσεως, περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής & ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων