ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015 – Μνημόνιο Ν.4336

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 94/Α/14.08.2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης