ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016 – Θέσπιση νέας υπο-κατηγορίας φαρμάκων «ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.» στην κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389 94/Α/27.05.2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις