ΦΕΚ 983/Β/30.03.2012 – Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων & Συνταγογράφηση με δραστική

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ 33013 & Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.33239 983/Β/30.03.2012 Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων & Συνταγογράφηση με δραστική – Τροποποίηση της ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012)