ΦΕΚ 993/Β/23.03.2020 – Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 12997/231 993/Β/23.03.2020 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19