ΦΕΚ 1474/B/06.06.2014 – Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια (ΚΕΝ) – νέος πίνακας τιμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142 1474/B/06.06.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)