ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./27.02.2015 – Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1α/οικ. 14112 74/Υ.Ο.Δ.Δ./27.02.2015 Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων