ΦΕΚ 799/Β/05.04.2013 – Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 18243 799/Β/05.04.2013 Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων