ΦΕΚ 1929/Β/15.06.2012 – Υποβολή στοιχείων για εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απόφαση ΕΟΦ
υπ’ αριθμ. 23170/2012
1929/Β/15.06.2012 Υποβολή στοιχείων από φαρμακαποθήκες για την εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα