ΦΕΚ 38/Α/17.02.2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας – αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4238/2014 38/Α/17.02.2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 36,37,46,51 και 52