ΣΕΝΝΟΣΙΔΕΣ

19/04/2007
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 26444
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4332
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις για την προώθηση του προϊόντος. Αναφορά για ειδικές προφυλάξεις όπως η διάρκεια χορήγησης.

06/04/1992
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 10208
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2260
Φ.Ο.Χ.
28/08/1991
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 23681
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2123
Ενδείξεις κλπ.