Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις

27-01-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νίκο Καραπάνο, Διευθυντή Διεύθυνσης Φαρμάκων & Φαρμακείων

Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις

Αρχείο pdf (324KB)