ΦΕΚ 624/Β/13.03.2014 – Τροποποίηση – Διαγωνιστική διαδικασία για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909 624/Β/13.03.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, ΦΕΚ 183 Β/31.1.2014, Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας»