ΦΕΚ 2235/Β/31.12.2010 – Τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων εγκεκριμένων με εθνική διαδικασία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ. Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 129363/2010 2235/Β/31.12.2010 Τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων εγκεκριμένων με εθνική διαδικασία