Αποποίηση Ευθυνών

Αποποίηση Ευθυνών

“Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)” είναι η επωνυμία κάτω από την οποία συνιστάται μη κερδοσκοπικό Σωματείο που εκπροσωπεί τις φαρμακευτικές εταιρείες-μέλη του, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία του Συνδέσμου είναι “Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE)’’.

Σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα μέσω τρίτων παρόχων και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την εξάλειψη του κινδύνου ιών ή σφαλμάτων κατά την χρήση της. Ωστόσο, δηλώνουμε ότι τα υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες δεν διασφαλίζουν ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι πλήρως απαλλαγμένη από τους ως άνω κινδύνους.

Η παρούσα ιστοσελίδα, ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια της ιστοσελίδας, ο ήχος, τα βίντεο, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και εν η γένει η τεχνογνωσία (από κοινού το «Περιεχόμενο») είτε ανήκουν στον ΣΦΕΕ είτε ο ΣΦΕΕ έχει εξασφαλίσει την άδεια χρήσης τους. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου (είτε εν όλω είτε εν μέρει) απαγορεύεται και το Περιεχόμενο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία καθώς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι ΦΕ σε όλες τις δραστηριότητές τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με όλες τις ρυθμίσεις του. Οι εταιρείες-μέλη της EFPIA και οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους πρέπει να συμμορφώνεται απευθείας με τους ισχύοντες εθνικούς κώδικες των ενώσεων μελών όπου υπάρχουν τέτοιοι Κώδικες. Επίσης, οι εταιρείες-μέλη της IFPMA και οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους πρέπει να συμμορφώνεται απευθείας με τους ισχύοντες εθνικούς κώδικες των ενώσεων μελών όπου υπάρχουν τέτοιοι Κώδικες. Ως εκ τούτου, η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε εξωτερικές ιστοσελίδες, άλλης εταιρείας-μέλους ή τρίτου μέρους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύψει από τη μετάβαση, πλοήγηση και/ή χρήση ιστοσελίδων που παρέχονται και διατηρούνται από άλλο μέρος. Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, προτείνουμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης ή/και την αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν για αυτή.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο