Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η συμβολή μας στην Ανάπτυξη

Ενισχύουμε την ανάπτυξη του τομέα της κλινικής έρευνας και αναδεικνύουμε τον ρόλο της για τους ασθενείς, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία της χώρας, με στόχο να καταστεί η Ελλάδα ένα ισχυρό κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση.

Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις κλινικές μελέτες και στην παραγωγή, ο κλάδος του φαρμάκου συμβάλλει άμεσα στο ελληνικό ΑΕΠ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον νευραλγικό του ρόλο στην επίτευξη μιας ραγδαίας αναπτυξιακής πορείας.

Μέσα από ένα πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και συνεργατικών πρωτοβουλιών μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων, για να καταστεί δυνατή η έρευνα και η ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

 

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Προωθούμε, ενισχύουμε και επιβραβεύουμε την καινοτομία, υλοποιώντας πλήθος δράσεων σε συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, με διάφορους φορείς της Πολιτείας και της αγοράς του φαρμάκου και της υγείας, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA).

FFF Image
Μετάβαση στο περιεχόμενο