Κώδικας Δεοντολογίας & Συνεργασίες

Κώδικας Δεοντολογίας & Συνεργασίες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η συνεργασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των Συλλόγων Ασθενών, των Επαγγελματιών Υγείας και των κρατικών φορέων είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ιατρικής έρευνας και τη βελτιστοποίηση του Συστήματος Υγείας και διεξάγεται μέσα από κανόνες δεοντολογίας και διαφάνεια.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό πλαίσιο κανόνων που αφορούν στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2002.

Απευθύνεται σε όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των Επαγγελματιών Υγείας. Στην ουσία του, αποτελεί ένα όργανο αυτορρύθμισης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ, αλλά ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη του, εφόσον το επιθυμούν.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εναρμονισμένος τόσο με τον Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συνδέσμων (EFPIA), όσο και με τον Κώδικα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του Κώδικα έγινε μετά από συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ, αφού αναγνωρίστηκε η ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες παράμετροι αλλά και να αλλάξουν κάποιες άλλες, όπως επίσης να θεσπιστούν νέοι αυστηρότεροι κανόνες και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, ο κλάδος του φαρμάκου δίνει ένα μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, οι εταιρείες-μέλη μπορούν να υποβάλλουν τυχόν καταγγελίες για παραβάσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε δια ζώσης είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι επώνυμες ή ανώνυμες. Η νομική υπηρεσία του ΣΦΕΕ, αναλαμβάνει την παραλαβή τους , εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανωνυμία των καταγγελιών.

Ο κώδικας του ΣΦΕΕ βασίζεται στον κώδικα της EFPIA που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ξεφυλλίστε τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ σε μορφή εντύπου ή κατεβάστε το αρχείο παρακάτω.

 

FFF Image

ΗΘΙΚΗ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στον ΣΦΕΕ υιοθετούμε μια κουλτούρα ηθικής και ακεραιότητας, διαμορφώνοντας την καθημερινή μας πρακτική και όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε με βάση τις αυστηρές οδηγίες δεοντολογίας και διαφάνειας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (IFPMA) του Κώδικα της EFPIA και του Κώδικα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν την επιχειρησιακή πρακτική και τη συμπεριφορά των μελών μας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταιρειών, των Συλλόγων Ασθενών και των Επαγγελματιών Υγείας διεξάγονται με ηθικό και διαφανή τρόπο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά και υπεύθυνα στον δημόσιο διάλογο, χτίζοντας σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και συμβάλλοντας στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, όπου ο ασθενής και η ευημερία του βρίσκονται στο επίκεντρο και αποτελούν προτεραιότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο