Οικονομία

Οικονομία

Η συμβολή του κλάδου φαρμάκου

Ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα και κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 

Ο κλάδος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική επίδραση στο σύστημα υγείας, τους ασθενείς και την ελληνική οικονομία.
Με στόχο τις συνεχείς επενδύσεις, την προώθηση της κλινικής έρευνας, την εισαγωγή ερευνητικής τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

€6,2 δις

€6,2 δις

η συνολική συμβολή στην οικονομία

3,4%

3,4%

η συνεισφορά στο ΑΕΠ

€1,7 δις

€1,7 δις

η επίδραση στα φορολογικά έσοδα

108.000

108.000

η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση

34%

34%

των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι αποτέλεσμα συνεργασιών ελληνικών & διεθνών εταιρειών

Πιο αναλυτικά:

  • Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία, η συνολική συνεισφορά του σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €6,2 δισεκ. (3,4% του ΑΕΠ) το 2021. Έτσι, για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου, δημιουργούνται συνολικά €2,3 στην ελληνική οικονομία.
  • Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 108 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 2,8% της συνολικής απασχόλησης). Δηλαδή, κάθε θέση εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου υποστηρίζει 3,4 θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά στην οικονομία.
  • Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου εκτιμάται περίπου στα €1,7 δισεκ.
  • Ο κλάδος δαπανά για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) το 8% της συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα (2020), ενώ την περίοδο 2002-2022 διενεργήθηκαν 3.830 κλινικές μελέτες (2.250 ολοκληρωμένες) ανεξαρτήτου φάσης ή σταδίου.
  • Για το 2022 η εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (ex-factory) ανήλθε στα €1,9 δισεκ., ενώ με προστιθέμενη αξία στα €1,5 δισεκ. (6,4% μερίδιο στον κλάδο της μεταποίησης).
  • Σημαντικός είναι και ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν το 2022 σε €2,6 δισεκ. και αντιστοιχούν στο 4,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το 2022 με κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο.
  • Το 34% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι αποτέλεσμα συνεργασιών ελληνικών & διεθνών εταιρειών.

FFF Image

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η έκθεση «Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία» αποτελεί την πλέον εμπεριστατωμένη σύνοψη των κυριότερων δεδομένων και στοιχείων για τη φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα. Στοχεύει στην ενημέρωση τόσο των μελών μας όσο και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Και στη φετινή έκθεση συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα έως το τέλος του 2022, προκειμένου να αποτυπωθεί η επικαιροποιημένη εικόνα της φαρμακευτικής αγοράς και οι κυριότερες αλλαγές που τη διέπουν.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο