Ενώσεις Ασθενών

Ενώσεις Ασθενών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Στον ΣΦΕΕ γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών σε όλο τον κύκλο ζωής του φαρμάκου συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και για την κοινωνία ως σύνολο. Οι εμπειρίες των ασθενών, η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον της ιατρικής έρευνας, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι ανεκπλήρωτες ανάγκες τους. Κύριο μέλημά μας είναι να προωθούμε τον εποικοδομητικό διάλογο και τη διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού. Μόνο μέσω ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και βιομηχανίας μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η οπτική του ασθενούς θα γίνει αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο τα φάρμακα ερευνώνται, αναπτύσσονται και παρέχονται στους ασθενείς.

Οι Σύλλογοι Ασθενών αποτελούν έναν από τους βασικούς μας εταίρους και η συνεργασία μαζί τους διέπεται από σαφείς και διαφανείς κανόνες. Οι σχέσεις με τους Συλλόγους Ασθενών ρυθμίζονται μέσω του κώδικα της EFPIA και του Κώδικα του ΣΦΕΕ.

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουμε συστήσει το ΣΦΕΕ Patient Think Tank, ένα φόρουμ ανοιχτού διαλόγου, όπου εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών και εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις και πληροφορίες για επίκαιρα ζητήματα που επηρεάζουν τους ασθενείς.

Η ουσιαστική συμπερίληψη των ασθενών είναι προτεραιότητα για τον ΣΦΕΕ.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας, όπου ο ασθενής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό εφαρμόζεται και στην ανάπτυξη πολιτικής του ΣΦΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός φαρμάκου, μέσω της ανάπτυξης, της πρόσβασης και της χρήσης.

ΟΡΑΜΑ
ΟΡΑΜΑ

Επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στην υγεία χάρη στην ουσιαστική, ισορροπημένη και ισότιμη συνεργασία μεταξύ του κλάδου του φαρμάκου και των Συλλόγων Ασθενών.

ΑΞΙΕΣ
ΑΞΙΕΣ

 • Σαφήνεια στόχων
 • Διαφάνεια
 • Ανεξαρτησία
 • Σεβασμός
 • Υπευθυνότητα
 • Συμπερίληψη
 • Συνέχεια, δέσμευση & συνέπεια

ΑΡΧΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δείτε και κατεβάστε παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων.

 

 • Ολύμπιος Παπαδημητρίου

  Ολύμπιος Παπαδημητρίου

  Φαρμακοβιομηχανία & ενώσεις ασθενών: Συνοδοιπόροι προς την ίαση

 • Κυρ. Σουλιώτης

  Κυρ. Σουλιώτης

  Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας: ερευνητικά ευρήματα από την Ευρώπη

 • Ian Banks | Patient Advisory Committee EFPIA Think Tank

  Ian Banks | Patient Advisory Committee EFPIA Think Tank

  Working Together Athens 2019

FFF Image
Μετάβαση στο περιεχόμενο