Μελέτες

Μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου μας είναι η παραγωγή και συνδιαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας και φαρμάκου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς φορείς για τη διεξαγωγή μελετών και την εκπόνηση αναλύσεων, συμβάλλοντας έτσι στον ουσιαστικό θεσμικό διάλογο για τη διαμόρφωση μιας ασθενοκεντρικής και αναπτυξιακής βιώσιμης πολιτικής φαρμάκου με αναπτυξιακή δυναμική.

ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα & Στοιχεία 2022

 • Μελέτη Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)

  A comparative analysis of Hospital Pharmaceutical Expenditure trends in the EU: how does Greece compare?

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα & Στοιχεία 2021

 • Μελέτη Deloitte – ΣΦΕΕ

  The Pharmaceutical Investment Handbook for Greece (PiHG) | Σεπτέμβριος 2021

 • Μελέτη PwC - ΣΦΕΕ

  Πως θα προσελκύσει Κλινικές Μελέτες η Ελλάδα

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα & Στοιχεία 2020

 • Μελέτη Deloitte – ΣΦΕΕ – EFPIA

  Towards a Sustainable Healthcare Policy in Greece: Unlocking Value Through Pharma

 • Μελέτη Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)

  Αλήθειες και Ψέματα για την Φαρμακευτική Κατανάλωση στην Ελλάδα

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα & Στοιχεία 2019

 • Medimark – ΣΦΕΕ

  Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σχετικά με τις Κλινικές Δοκιμές

 • Medimark – ΣΦΕΕ

  Εικόνα της Φαρμακοβιομηχανίας στο Κοινό & Επιδράσεις της Οικονομικής κρίσης στο επίπεδο Υγειονομικής Περίθαλψης στην Ελλάδα

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2018

 • Medimark – ΣΦΕΕ

  Εικόνα της Φαρμακοβιομηχανίας στο Κοινό & Επιδράσεις της Οικονομικής κρίσης στο επίπεδο Υγειονομικής Περίθαλψης στην Ελλάδα

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2017

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2015 - 2016

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2014

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2013

 • Ετήσια Έκθεση ΙΟΒΕ - ΣΦΕΕ

  Η Φαρμακευτική Αγορά στην Eλλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2012

IQVIA Market Trends --> Πρόσβαση μόνο για Μέλη - ΣΦΕΕ

IQVIA MARKET TRENDS

Μετάβαση στο περιεχόμενο