Μέλη

Μέλη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Οι εταιρείες-μέλη μας επενδύουν διαρκώς στην καινοτομία και την έρευνα, αναπτύσσοντας θεραπείες αιχμής που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ασθενείς. Στον ΣΦΕΕ, μοιραζόμαστε μαζί με τα μέλη μας την τεχνογνωσία του κλάδου μας και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, για να καταστούν τα οφέλη της καινοτομίας προσβάσιμα σε όλους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο