Διοίκηση

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση του ΣΦΕΕ καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους βασικούς στόχους, τις θέσεις και τα μηνύματα πολιτικής του Συνδέσμου. Αυτές οι θέσεις επικοινωνούνται με ευθύνη και διαφάνεια στην Πολιτεία και στα μέλη του Συνδέσμου, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεπή και ανοιχτή διακυβέρνηση του ΣΦΕΕ.
Η Διοίκηση του ΣΦΕΕ συνεργάζεται στενά με τις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική παραγωγή έργου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας και τη συνδιαμόρφωση μιας φαρμακευτικής πολιτικής που έχει στο επίκεντρό της τον ασθενή.

Πρόεδρος

Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Ολύμπιος Παπαδημητρίου

 • Πρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Αντιπρόεδροι

Κωνσταντίνος Παναγούλιας

Κωνσταντίνος Παναγούλιας

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Αντιπρόεδρος ΒΙΑΝΕΞ και Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝ
Ζαχαρίας Ραγκούσης

Ζαχαρίας Ραγκούσης

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Υπεύθυνος Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Αποζημίωσης
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
Σταύρος Θεοδωράκης

Σταύρος Θεοδωράκης

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Υπεύθυνος Τιμολόγησης
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Chiesi Ελλάδας & Κύπρου
Δημήτρης Αναγνωστάκης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Boehringer Ingelheim Ελλάδας & Κύπρου

Γενικός Γραμματέας & Ταμίας

Νίκος Ραγκούσης

Νίκος Ραγκούσης

 • Γενικός Γραμματέας
 • Υπεύθυνος για θέματα Τεκμηρίωσης
  Διευθύνων Σύμβουλος LEO Pharma
Παναγιώτης Γιαννουλέας

Παναγιώτης Γιαννουλέας

 • Ταμίας
 • Chief Operations Officer & Country
  Manager του Ομίλου Lavipharm

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Βαρελάς

Νικόλαος Βαρελάς

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Διευθύνων Σύμβουλος Galenica
Μάριος Κάτσικας

Μάριος Κάτσικας

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Faran
Σπύρος Φιλιώτης

Σπύρος Φιλιώτης

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Pharmaserve–Lilly
Έλενα Χουλιάρα

Έλενα Χουλιάρα

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca
FFF Image

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο μας υποστηρίζεται από τη συμμετοχή των μελών μας και εκτελείται μέσω των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Αυτές, αξιοποιώντας τη συλλογική γνώση και εμπειρία, προάγουν τον διάλογο και τη συνεργασία με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στον κλάδο. Στον Σύνδεσμο λειτουργούν έντεκα (11) επιτροπές:

 • Αποζημίωσης & HTA 
 • Τιμολόγησης
 • Επικοινωνίας & Patient Think Tank
 • Public Affairs
 • Επιστημονικών Θεμάτων
 • Φαρμακευτικής Δαπάνης & Νοσοκομείων 
 • Νομικών
 • Ethics & Compliance
 • Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης
 • Τεκμηρίωσης
 • Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι Επιτροπές απαρτίζονται από στελέχη των εταιρειών–μελών μας, αλλά και από εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικοί τομείς δράσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Διασφάλιση της αξίας και της προσβασιμότητας στα φάρμακα.
 • Διαμόρφωση του υφιστάμενου, αλλά και του μελλοντικού περιβάλλοντος μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και του ΕΣΥ.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων και των ζητημάτων αποζημίωσης σχετικά με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο τη βελτίωση του εμπορικού, επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της φήμης του κλάδου μέσα από στοχευμένες δράσεις σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας και των επαγγελματιών Υγείας στη χώρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο