Διοίκηση

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση του ΣΦΕΕ καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους βασικούς στόχους, τις θέσεις και τα μηνύματα πολιτικής του Συνδέσμου. Αυτές οι θέσεις επικοινωνούνται με ευθύνη και διαφάνεια στην Πολιτεία και στα μέλη του Συνδέσμου, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεπή και ανοιχτή διακυβέρνηση του ΣΦΕΕ.
Η Διοίκηση του ΣΦΕΕ συνεργάζεται στενά με τις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική παραγωγή έργου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας και τη συνδιαμόρφωση μιας φαρμακευτικής πολιτικής που έχει στο επίκεντρό της τον ασθενή.

Πρόεδρος

Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Ολύμπιος Παπαδημητρίου

 • Πρόεδρος ΣΦΕΕ
 • Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Αντιπρόεδροι

Κωνσταντίνος Παναγούλιας

Κωνσταντίνος Παναγούλιας

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ και Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων, Ανάπτυξης, Νοσοκομείων, Εργασιακών Θεμάτων και Τιμολόγησης
 • Αντιπρόεδρος ΒΙΑΝΕΞ και Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝ
Έλενα Χουλιάρα

Έλενα Χουλιάρα

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ και υπεύθυνη Αποζημίωσης, ΗΤΑ, Διαπραγμάτευσης και Φαρμακευτικής Δαπάνης
 • Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca
Σπύρος Φιλιώτης

Σπύρος Φιλιώτης

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ και Αναπληρωματικός υπεύθυνος Αποζημίωσης, ΗΤΑ, Διαπραγμάτευσης και Φαρμακευτικής Δαπάνης
 • Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Pharmaserve-Lilly
Δημήτρης Αναγνωστάκης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ και υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών
 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Boehringer Ingelheim Ελλάδας & Κύπρου
Agata Jakoncic

Agata Jakoncic

 • Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ και Αναπληρωματική υπεύθυνη Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών
 • Πρόεδρος MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Γενικός Γραμματέας & Ταμίας

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης

 • Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για θέματα Τεκμηρίωσης
 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Novartis Hellas
Χρήστος Σωτηρίου

Χρήστος Σωτηρίου

 • Ταμίας
 • Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Γιαννουλέας

Παναγιώτης Γιαννουλέας

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Chief Operating Officer & Country Manager Lavipharm
Κυριάκος Μπερμπεριάν

Κυριάκος Μπερμπεριάν

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Γενικός Διευθυντής Genesis Pharma Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
Cornelia Zanetti

Cornelia Zanetti

 • Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ
 • Γενική Διευθύντρια Takeda Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
FFF Image

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο μας υποστηρίζεται από τη συμμετοχή των μελών μας και εκτελείται μέσω των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Αυτές, αξιοποιώντας τη συλλογική γνώση και εμπειρία, προάγουν τον διάλογο και τη συνεργασία με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στον κλάδο. Στον Σύνδεσμο λειτουργούν έντεκα (11) επιτροπές:

 • Αποζημίωσης & HTA 
 • Τιμολόγησης
 • Επικοινωνίας & Patient Think Tank
 • Public Affairs
 • Επιστημονικών Θεμάτων
 • Φαρμακευτικής Δαπάνης & Νοσοκομείων 
 • Νομικών
 • Ethics & Compliance
 • Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης
 • Τεκμηρίωσης
 • Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι Επιτροπές απαρτίζονται από στελέχη των εταιρειών–μελών μας, αλλά και από εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικοί τομείς δράσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Διασφάλιση της αξίας και της προσβασιμότητας στα φάρμακα.
 • Διαμόρφωση του υφιστάμενου, αλλά και του μελλοντικού περιβάλλοντος μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και του ΕΣΥ.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων και των ζητημάτων αποζημίωσης σχετικά με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο τη βελτίωση του εμπορικού, επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της φήμης του κλάδου μέσα από στοχευμένες δράσεις σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας και των επαγγελματιών Υγείας στη χώρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο