Εγγραφή Μελών

Εγγραφή Μελών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την έγγραφή ως μέλος του ΣΦΕΕ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:
Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση του Συνδέσμου: Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

  • Συστατικές επιστολές από 2 επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ
  • Το Καταστατικό της επιχείρησης
  • Ισολογισμό προηγούμενου έτους
  • Κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων της επιχείρησης
  • Βεβαίωση ότι το νέο μέλος είναι εν γνώσει των ρυθμίσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και θα τους τηρεί

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο