Μέλη

Μέλη

SERVIER

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

«Εκεί που υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο, υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη»

Ιπποκράτης

 

SERVIER
Έτος Ίδρυσης SERVIER HELLAS: 1977 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ SERVIER HELLAS

Η Servier είναι ένας διεθνής φαρμακευτικός όμιλος, ο οποίος διοικείται από ένα Ίδρυμα. Έχοντας μία ισχυρή γεωγραφική παρουσία και κύκλο εργασιών €4,7 δις το 2021, αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε στο σύνολο των 150 χωρών του ομίλου, η Servier απασχολεί 21.800 ανθρώπους παγκοσμίως. Η Servier είναι ένας ανεξάρτητος όμιλος που επενδύει σε ετήσια βάση πάνω από το 20% των εσόδων των πρωτότυπων φαρμάκων του στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Με στόχο να επιταχύνει τη θεραπευτική καινοτομία προς όφελος των ασθενών, ο Όμιλος δεσμεύεται για ανοιχτή και συνεργατική καινοτομία με ακαδημαϊκούς συνεργάτες, φαρμακευτικούς ομίλους και εταιρείες βιοτεχνολογίας. Ενσωματώνει επίσης τη φωνή του ασθενούς και την τοποθετεί στην καρδιά των δραστηριοτήτων του, από την έρευνα έως τη θεραπεία πέρα από το χάπι.

Ηγέτης στην καρδιολογία, φιλοδοξία του Ομίλου Servier είναι να αποτελεί έναν αναγνωρισμένο και καινοτόμο παράγοντα στην ογκολογία. Η ανάπτυξή του βασίζεται σε μια διαρκή δέσμευση για την έρευνα στα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, την ογκολογία και τις ανοσοφλεγμονώδεις και νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη μέγιστη δυνατή φροντίδα υγείας για όλους, ο Όμιλος Servier προσφέρει επίσης μια σειρά ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων που καλύπτουν τις περισσότερες παθολογίες.

Με προσανατολισμό στο μέλλον, μέσα από τις πράξεις μας στοχεύουμε στο να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν κόσμο που θα μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση στη μέγιστη δυνατή φροντίδα για όλους.

 Πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης προς την επίτευξη του οράματός μας είναι οι αξίες μας: Φροντίδα, Τόλμη για Καινοτομία, Δέσμευση για την Επιτυχία, και Ανάπτυξη με το να Μοιραζόμαστε.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://servier.com/en/
http://www.servier.gr

Εταιρείες που αντιπροσωπεύει:
Les Laboratoires Servier

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γενικός Διευθυντής: Estève Speranza

    Αριθμός εργαζομένων (15/03/2022): 84 άτομα

  • Διεύθυνση:
    Φραγκοκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

  • Τηλέφωνο:+30 (210) 9391 000
  • Φαξ:+30 (210) 9391 001
  • Ιστοσελίδα: https://servier.com/en/


Μετάβαση στο περιεχόμενο