Επιστημονική Κοινότητα

Επιστημονική Κοινότητα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενημέρωση και εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και/ή συμμετοχών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλου τύπου συναντήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτά οργανώνονται και υλοποιούνται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η αξιολόγηση των συνεδρίων τύπου Α  (εσωτερικού) βάσει των αρχών που ορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την ορθή διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (βλ. άρθρα 21 και 22).

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με κωδικό.

FFF Image
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΜΠΚΜ

Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΜΜΠΜ) και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (Κώδικας) όπως αυτός τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 8/3/2013 και είναι σε ισχύ από 8/3/2013.

Το Μητρώο περιλαμβάνει όλες τις εγγεγραμμένες ΜMΠΜ (ΕΜΑ annex March 2011), οι οποίες διεξάγονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες – μέλη του ΣΦΕΕ και εντάσσουν ασθενείς από 1/1/2013.
Αναλυτικότερα στο Μητρώο αναγράφονται και δημοσιοποιούνται:

  • γεωγραφική κατανομή των ερευνητικών κέντρων της μελέτης
  • ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων
  • ερευνητική αποζημίωση ανά ολοκληρωμένη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής ασθενούς
  • το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της, καθώς και
  • τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωσή της

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο