Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε την προσέλκυση επενδύσεων σε κλινικές μελέτες προς όφελος των ασθενών. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε στενά με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώνουμε την εκπόνηση μελετών που παρέχουν σύγχρονα, επικαιροποιημένα και εμπεριστατωμένα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ανεκτίμητη παγκόσμια ιατρική γνώση αξιοποιείται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά, πρώτιστα για τους ασθενείς που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας:
• Για τους ασθενείς: ταχεία και δωρεάν πρόσβαση σε νέες θεραπείες, φάρμακα και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς καμία επιβάρυνση, συνεχής και υψηλού επιπέδου ιατρική παρακολούθηση.
• Ερευνητική τεχνογνωσία: Οι γιατροί που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες βελτιώνουν σημαντικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους γύρω από κάθε νόσημα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στο σύνολο των ασθενών.
• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, με εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης.
• Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), εξοικονόμηση πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για κάθε επένδυση που γίνεται σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας, το 20% εισπράττεται υποχρεωτικά βάσει νόμου από το νοσοκομείο που διεξάγεται η μελέτη και την εποπτεύουσα Υγειονομική Περιφέρεια, ενισχύοντας τους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαίου), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις τονίζοντας – και με αυτόν τον τρόπο – τον σπουδαίο ρόλο της Κλινικής Έρευνας στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

FFF Image
Μετάβαση στο περιεχόμενο