ΦΕΚ 21/Β/16.01.2001 – Αγορανομική Διάταξη Αριθμός 9

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Α3/6023/2001/01

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 21/Β/16.01.2001

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 441 του κεφ. 27 της 14/89 Α.Δ.

id: 141

Κατεβάστε εδώ το αρχείο