Παρουσίαση μελέτης από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα

Παρουσίαση μελέτης από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας[1]

[1] Η μελέτη αυτή, η οποία διεξήχθη υπό το πρίσμα της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής φαρμάκου στη χώρα και υιοθετεί την οπτική της ευρύτερης εθνικής πολιτικής υγείας, υποστηρίχθηκε από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

 


Τοποθέτηση του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ
στην Παρουσίαση μελέτης από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Παρουσίαση του κου Κώστα Αθανασάκη

Παρουσίαση της κας Κατερίνας Μυλωνά

 

Δελτίο Τύπου ΕΣΔΥ: Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Φωτογραφία #1

Φωτογραφία #2