Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1803/Β/20.08.2015 – Claw back φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ Γ5/63587

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1803/Β/20.08.2015

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018.

id: 405

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο